ΕΣΚΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ


Σας επισυνάπτουμε ΕΚ ΝΕΟΥ τις διευκρινιστικές οδηγίες της ΕΣΚΑ για την εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου κατά τη διάρκεια αγώνων τοπικών κατηγοριών.

Η πιστή εφαρμογή των οδηγιών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ από του Διαιτητές Μέλη μας.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΣΚΑ

Hooks Digital Agency | UI, UX, Brand, Web, Design, Development