ΟΔΚΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ONLINE TEST ΜΑΡΤΙΟΥ.


Στην ιστοσελίδα της ΟΔΚΕ έχει αναρτηθεί το τεστ μηνός Μαρτίου 2021.

Παρακαλούμε όπως  συμμετάσχετε.

Αφού συνδεθείτε στο περιεχόμενο της σελίδας, οι ερωτήσεις βρίσκονται στο μενού Κανονισμοί.

 

Hooks Digital Agency | UI, UX, Brand, Web, Design, Development