ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΣΚΑ


Συνάδελφοι παρακαλούμε αύριο στην Μηνιαία Συγκέντρωση να παραδώσετε τα ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ της διοργανώτριας αρχής ΕΣΚΑ που έχετε και να παραδώσετε φωτογραφία όσοι δεν το έχουν κάνει για να προβούμε την έκδοση των Ατομικών Δελτίων Διαιτητών.