ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Πρόεδρος: Βιδάλης Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος A: Θεολογίτης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Β: Τεφτίκης Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας: Τηγάνης Γεώργιος
Ειδικός Γραμματέας:  Κούλης Χαράλαμπος
Ταμίας: Ζακεστίδης Κωνσταντίνος
Μέλη: Σχινάς Χρυσόστομος

Hooks Digital Agency | UI, UX, Brand, Web, Design, Development