ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Πρόεδρος: Παπαθανασίου Στέφανος
Αντιπρόεδρος A: Βιδάλης Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος Β: Τεφτίκης Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας: Ορφανός Γεώργιος
Ειδικός Γραμματέας: Πλιάκας Γεώργιος
Ταμίας: Θεολογίτης Γεώργιος
Μέλη: Γκόντας Σπυρίδων, Τηγάνης Γεώργιος, Μαυρουδής Αναστάσιος