ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΚΕΔ ΕΟΚ

ΚΕΔ ΕΣΚΑ – Ελευθεριάδης Γιώργος, Ντίνος Ελευθέριος, Ορφανός Γεώργιος

Hooks Digital Agency | UI, UX, Brand, Web, Design, Development