ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΚΕΔ ΕΟΚ – Παπαδημητρίου Νίκος

ΚΕΔ ΕΣΚΑ – Βιδάλης Θεόδωρος, Ελευθεριάδης Γιώργος, Τεφτίκης Κώστας